Side event: Make your own banner / maak je eigen spandoek

Tomorrow from 12:00 pm all children older than 5 years are welcome to make banners to encourage the Ladies. The banners are then hung around the field and maybe yours banner will be on television. This event takes place alongside the clubhouse and is sponsored by Gramkow Paint and Wallpaper Utrecht →.

Morgen vanaf 12.00uur zijn alle kinderen vanaf 6 jaar welkom om spandoeken te komen maken om de Dames aan te moedigen. De spandoeken worden daarna opgehangen rond het veld en misschien is jou spandoek dan wel te zien op de televisie. Dit evenement vindt plaats naast het clubhuis en wordt gesponserd door Gramkow Verf en Behang te Utrecht →.

behang